Friday, 21 April 2017

Anders Kjellberg and Christian Lyhne Ibsen on Attacks on Union Organising in Sweden and Denmark

Anders Kjellberg and Christian Lyhne Ibsen (2016) Attacks on Union Organizing: Reversible and Irreversible Changes to the Ghent-systems in Sweden and Denmark, in: Trine Pernille Larsen and Anna Ilsøe (eds.) Den danske model set udefra - komparative perspektiver på dansk arbejdsmarkedsregulering (The Danish Model Inside Out - Comparative Perspectives on Danish Labour Market Regulation ), København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, pp. 279-302.